top of page

OM OSS

B&G Tunnel AS er et nyetablert selskap med ambisjon om å bli en viktig aktør i det norske tunnelmarkedet. Selskapet er et datterselskap av Bertelsen & Garpestad AS.

BG Gruppen består av følgende selskap:
B&G Holding AS:

· Bertelsen & Garpestad AS, 100% eierandel
· Egersund Betongindustri AS, 100% eierandel
· Egersund Betongteknikk AS, 72% eierandel
· B&G Eiendom AS, 100% eierandel
· Langholmen Egersund AS, 50% eierandel
· KS/AS Edelsplitt, 50% eierandel
· Nordsjøterminalen AS, 100% eierandel
· BG Finance AS, 100% eierandel
· Egersund Næringspark AS, 50% eierandel
· North Sea Stone Industry AS, 33% eierandel

· B&G Tunnel AS, 51% eierandel

Bertelsen & Garpestad AS er et selskap i BG Gruppen. Vi har drevet i entreprenørbransjen siden 1959. Vi omsetter årlig for ca 900 mill, og har ca 200 ansatte.

Våre største oppdrag består av bygging av vei for det offentlige. I tillegg har vi oppdrag med boring, sprengning og masseflytting i flere steinbrudd, kraftanlegg samt opparbeidelse av boligfelt og næringsareal. Våre oppdrag er fordelt over hele sør-norge, og vi har lang tradisjon for arbeid ute på anlegg. Men vi utfører også en del oppdrag lokalt. Ingen jobb er for liten, ingen for stor. Maskinparken vår er i den senere tid fornyet, og vi har gravemaskiner fra 1-75 tonn. De fleste er utstyrt med GPS for å få en effektiv drift og utnytte maskinene maksimalt.

I tillegg bidrar dette til å oppfylle de kvalitetskrav som stilles av oppdragsgiver. Bertelsen & Garpestad AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse for de fleste fagområder. Vi verdsetter faglig kompetanse hos våre medarbeidere, i tillegg satser vi også på utvikling av lærlinger.

bottom of page